Powołania

Plan zajęć w nowicjacie

Nowicjat

Dzienny:

Tygodniowy:

Warunki przyjęcia do klasztoru

Nowicjat

Do naszego klasztoru w Szczyrzycu przyjmujemy kandydatów na kapłanów i braci zakonnych.

Mogą być przyjęci tylko ci, którzy uprzednio nie byli w innym zakonie,zgromadzeniu zakonnym czy seminarium duchownym oraz są stanu wolnego.

Kandydat zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

Postulat dla kandydatów do kapłaństwa i na braci zakonnych trwa w zależności od decyzji opata. Wszyscy odbywają roczny nowicjat. Po jego ukończeniu składają czasowe śluby zakonne. Kandydaci do kapłaństwa rozpoczynają 6-letnie studia filozoficzno-teologiczne, zaś bracia zakonni podejmują różne zajęcia w klasztorze i dalszą formację zakonną, aż do ślubów wieczystych.

Pliki cookies i polityka prywatności