Plan zajęć w nowicjacie

Dzienny

Nowicjat
 • 5.30 - pobudka
 • 6.10 - laudesy
 • 6.30 - tertia i msza św. konwentualna
 • 7.30 - śniadanie
 • 8.30 - różaniec
 • 9.30 - 11.50 - wykłady
 • 12.15 - seksta i nona oraz obiad
 • 13.00 - 14.00 - rekreacja
 • 14.00 - 17.00 - praca fizyczna
 • 18.00 - nieszpory i kolacja
 • 18.25 - rekreacja
 • 18.40 - rozmyślanie, kompleta, godzina czytań.
 • 22.00 - spoczynek nocny

Tygodniowy:

 • Poniedziałek i wtorek - Zajęcia z Magistrem Nowicjatu - Duchowość monastycyzmu antycznego, prawo zakonne, komentarz do Reguły św. Benedykta, komentarz do rozdziału 58 Reguły św. Benedykta o przyjmowaniu braci do Zakonu. Historia Zakonu, Patrologia Jana Klimaka, Deklaracja Kapituły Generalnej o głównych elementach współczesnego życia cysterskiego /2000/, Konstytucje Zakonu Cystersów i Kongregacji Polskiej, liturgika, język łaciński.
 • Środa- Muzyka zajęcia z p. organistą: muzyka kościelna, chorał gregoriański.
 • Czwartek - dzień przechadzki.
 • Piątek - Ascetyka z o. Magistrem dla wszystkich braci o ślubach czasowych.
 • Sobota - do południa sprzątanie klasztoru, po południu przygotowanie siebie na Dzień Święty - niedzielę, oraz przygotowanie liturgii.