Dom rezydencjalny w Willow Springs

Dane kontaktowe

Hilton Street 116

60480 Willow Springs, IL

Telefon: +1 708 467 0436

Strona WWW

Strona FB

E-mail: cistercianmission@gmail.com

Historia polskich cystersów osiadłych w Willow Springs w Stanie Illinois wiąże się z historią życia i pracą duszpasterską dwóch bardzo zasłużonych zakonników przybyłych tu z Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu. Pierwszym z nich był opat ojciec dr Hubert Kostrzański. W czasie II wojny światowej był on w Polsce kapelanem Armii Krajowej.

W 1944 roku, kiedy na wyzwolonych terenach umacniała się już władza Polski Ludowej, został aresztowany przez krakowski Urząd Bezpieczeństwa i osadzony w więzieniu w Krakowie. Za jego partyzancką działalność groziła mu kara śmierci. Cudem zdołał uciec z więzienia i po wielu perypetiach znalazł się we Włoszech, gdzie pełnił funkcję kapelana w Drugim Korpusie Polski Armii Generała Andersa. Po przerzuceniu wojsk do Anglii, nie mogąc wrócić do Polski, musiał wybrać drugą ojczyznę. Wybrał Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, gdzie przybył w 1946 roku. Tutaj całkowicie oddał się pracy i działalności duszpasterskiej i po 10 latach, w 1956 roku nabył stary dom farmerski wraz z kawałkiem ziemi. To właśnie ten dom był pierwszym domem zakonnym wspólnoty cysterskiej, gdzie zakonnicy mieszkali aż do grudnia 2003 roku.

Kiedy w 1970 roku ojciec Hubert został wybrany opatem – czyli przełożonym Opactwa w Szczyrzycu, szukał odpowiedniego na swoje miejsce następcy w Ameryce. Wybrał i sprowadził w 1976 roku ojca Grzegorza Szydłowskiego. Ojciec Grzegorz okazał się nie tylko godnym następcą, ale i bardzo dobrym duszpasterzem. Czasowo w pracy duszpasterskiej pomagał mu przybyły z Polski ojciec Alberyk Lipiński. To właśnie z inicjatywy ojca Grzegorza i przy ogromnej pomocy tutejszej Polonii, a szczególnie górali z Podhala, powstała kaplica popularnie nazywana „Kościołem na górce”. Za aprobatą kardynała Józefa Bernardina otrzymała ona pozwolenie na odprawianie polskich Mszy świętych i nabożeństw.

Ojciec opat Hubert przy pomocy i sprycie górali sprowadził też z Polski wierną kopię obrazu Matki Bożej Szczyrzyckiej do kaplicy w Willow Springs. Tradycyjne polskie nabożeństwa sprawowane w kaplicy sprawiły, że wiernych zaczęło przybywać. Dlatego też ojciec opat w 1990 roku sprowadza tutaj ojca Jana Muca, a sześć lat później ojca Michała Blicharskiego.

W roku Milenijnym 2000 wśród ojców zrodziła się idea budowy nowego kościoła i klasztoru. Ojciec opat Hubert, jako gospodarz tego miejsca wraz z ojcami i wierną Polonią wchodząc w nowe tysiąclecie chrześcijaństwa chcieli coś po sobie zostawić. Nowa świątynia pw. Matki Bożej Matki Kościoła stała się pomnikiem dziękczynnym za 2000 lat chrześcijaństwa i jednocześnie tronem, z którego jak wspomniał podczas jej konsekracji ksiądz biskup Józef Zawitkowski „króluje Matka Boża Szczyrzycka”.

Budowa nowego kościoła i klasztoru trwała ponad 2 i pół roku. Niestety w styczniu 2002 roku, kiedy trwały prace budowlane umarł ojciec opat Hubert Kostrzański. Ogromny to był cios i strata dla wszystkich. Następnie, rok później w maju 2003 roku, kiedy trwały prace przy sklepieniu świątyni umarł także ojciec Grzegorz Szydłowski. Był to smutek i kolejny cios dla tutejszej wspólnoty i wiernych. Przełożonym placówki polskich cystersów w Willow Springs został mianowany ojciec Jan Muc. To on wraz z ojcem Michałem przygotował świątynię do konsekracji. We wrześniu tegoż roku do pracy we wspólnocie zakonnej przybył z Polski ojciec Ludwik Żyła

Pamiętnego dnia 14 grudnia 2003 roku odbyła się uroczysta konsekracja kościoła i poświęcenie nowego klasztoru. Dokonał tego ksiądz biskup Józef Zawitkowski z Łowicza, za zgodą ordynariusza tutejszej diecezji, przy udziale miejscowych biskupów: Tadeusza Jakubowskiego i Tomasza Paprockiego. W mury nowej świątyni na stałe wpisane jest życie dwóch kapłanów: ojca opata Huberta i ojca Grzegorza. Dali oni temu kościołowi mocne fundamenty – swoje życie i trud, dobroć i miłość do Matki Bożej Szczyrzyckiej i dla Polaków na obczyźnie.

W październiku 2007 roku kościół cystersów otrzymał status Polskiej Misji pw: Matki Bożej Matki Kościoła, a pierwszym dyrektorem misji został ówczesny przełożony wspólnoty zakonnej ojciec Jan Muc.

Od 23 grudnia 2012 roku nowym dyrektorem misji jest ojciec Michał Blicharski. Wspólnota zakonna dba i stara się zachować wiernie wszystko, co przekazali jej wielcy poprzednicy ku chwale Boga i Jego Przenajświętszej Matki. To miejsce jest polskie i takim ma pozostać, a Polacy tu przychodzący czują tutaj kawałek swojej Ojczyzny.