Przeorat w Henrykowie

Dane kontaktowe

Plac Cystersów 1

57- 210 Henryków

Telefon: 74 810 50 69

Strona WWW

E-mail: bernard@parafiahenrykow.pl

Historia

Fundacja klasztoru w Henrykowie w roku 1222 za sprawą Kanonika Mikołaja.

W roku 1227 przybywaką pierwsi mnisi z Lubiąża z pierwszym opatem Henrykiem.

W roku 1806 Opactwo w Henrykowie przestaje istnieć po 582 latach.

W roku 1946 kościół oraz część klasztoru, która stanowi obecnie plebanię, objęli ojcowie cystersi z opactwa w Szczyrzycu.

Matka Boża Języka Polskiego

Kult Matki Bożej Królowej Świata istnieje od XVI w. W dniu 3 sierpnia 1952 r., opat szczyrzycki o. Benedykt ukoronował figurę Matki Bożej. Obecnie nazywana jest Matką Języka Polskiego ze względu na to, iż w Księdze Henrykowskiej znajduje się pierwsze zdanie w języku polskim.